องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 [ 8 ก.ย. 2565 ]7
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 3 [ 8 ก.ย. 2565 ]9
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ก.ย. 2565 ]7
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]9
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]2
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]2
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 5 ก.พ. 2561 ]1
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 1 [ 5 ก.พ. 2561 ]2
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 [ 5 ก.พ. 2561 ]2
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 2 บัญชีสรุป [ 5 ก.พ. 2561 ]2
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนที่ 3 [ 5 ก.พ. 2561 ]2