องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ