องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]70
2 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]9
3 แผนลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2565 ]15
4 ประชาสัมพันธ์ การรับมือภัยแล้ง ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]9
5 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]14
6 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]9
7 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์และขยะที่ย่อยสลายได้ [ 13 มิ.ย. 2564 ]9
8 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2564 ]7
9 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 24 พ.ค. 2564 ]26
10 ประชาสัมพันธ์ การรับมือวาตภัย ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2564 ]25
11 การจัดการขยะในชุมชน [ 1 มี.ค. 2564 ]18
12 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย อัคคีภัย [ 28 ม.ค. 2564 ]37