องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]9
2 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]4
3 แผนการออกปฏิบัติหน้าที่รถยนต์บรรทุกน้ำ ล้างผิวถนน ตามนโยบายกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหาจุดความร้อน (hotspot) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี [ 6 มี.ค. 2567 ]6
4 ประกาศ : เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 29 ก.พ. 2567 ]12
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนที่ศูยน์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ [ 22 ก.พ. 2567 ]9
6 ประชาสัมพันธ์รณรงค์เลิกการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร [ 20 ก.พ. 2567 ]11
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]7
8 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (ภาษาไทย) [ 4 ม.ค. 2567 ]34
9 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy (ภาษาอังกฤษ) [ 4 ม.ค. 2567 ]17
10 คำสั่ง อบต.บ้านลับ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]51
11 ประกาศ อบต.บ้านกลับ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]55
12 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]37
13 ประชาสัมพันธ์การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue [ 18 ก.ค. 2566 ]39
14 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 12 มิ.ย. 2566 ]32
15 ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมคนพิการ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2566 ]30
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 3 พ.ค. 2566 ]5
17 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 6 ก.พ. 2566 ]6
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]236
19 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ม.ค. 2566 ]59
20 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2565 ]28
21 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 30 ก.ย. 2565 ]49
22 งานประเพณีสารทลาว ประจำปี 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]42
23 การประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 11 ก.ค. 2565 ]38
24 แผนลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 28 มิ.ย. 2565 ]65
25 การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน [ 17 พ.ค. 2565 ]43
26 พื้นที่สีเขียว [ 10 พ.ค. 2565 ]47
27 ประชาสัมพันธ์ การรับมือภัยแล้ง ปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]57
28 ประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 เม.ย. 2565 ]44
29 การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 23 มี.ค. 2565 ]40
30 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]63
31 ประชาสัมพันธ์เข้ากรอกแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 28 ก.พ. 2565 ]56
32 ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 9 ก.พ. 2565 ]49
33 นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 8 ก.พ. 2565 ]40
34 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 8 ก.พ. 2565 ]33
35 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผาต่อซังฟางข้าว [ 7 ก.พ. 2565 ]54
36 งานประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]38
37 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]43
38 การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ [ 27 ม.ค. 2565 ]37
39 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทร์และขยะที่ย่อยสลายได้ [ 13 มิ.ย. 2564 ]58
40 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 10 มิ.ย. 2564 ]56
 
หน้า 1|2