องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2564

    เอกสารประกอบ

แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ