องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (เงินอุดหนุนฯ) [ 26 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 22 พ.ค. 2566 ]3
6 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำแพง จินดากุล ถึงถึงบ้านนายเสน่ห์ พิมเพ็ชร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 16 พ.ค. 2566 ]3
7 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย6 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 16 พ.ค. 2566 ]3
8 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]3
9 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]4
10 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]3
11 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 15 พ.ค. 2566 ]3
12 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่บ้านนางมยุรี ศรีคร้ามถึงสามแยกนางณัฐกฤตาเชื้อสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 10 พ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมช่วงบ้านจ่าสิบเอกอานนท์ สวัสดี ถึงช่วงบ้านนางเวิน ขันตี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 10 พ.ค. 2566 ]4
14 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 พ.ค. 2566 ]1
15 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 พ.ค. 2566 ]4
16 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 พ.ค. 2566 ]3
17 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 8 พ.ค. 2566 ]4
18 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 2 พ.ค. 2566 ]2
19 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 2 พ.ค. 2566 ]2
20 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 2 พ.ค. 2566 ]2
21 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมช่วงบริเวณบ้านนายบุญว่ง สมควรการ ถึงบ้านนายปัญญา ผากา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 3 เม.ย. 2566 ]6
22 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมบ้านนายสมาน เขียวแพร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 3 เม.ย. 2566 ]6
23 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ช่วงนานางเพี้ยน ล้วนพร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 28 มี.ค. 2566 ]4
24 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมบ้านนายโตก ส้มจีน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 28 มี.ค. 2566 ]5
25 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 28 มี.ค. 2566 ]5
26 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน ร.ต.ท.ณรงค์ บูชาญาติ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 28 มี.ค. 2566 ]5
27 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 27 มี.ค. 2566 ]4
28 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจัดรูปสาย 1 หลังวัดโปร่งสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 27 มี.ค. 2566 ]6
29 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 มี.ค. 2566 ]4
30 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.พ. 2566 ]6
31 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.พ. 2566 ]4
32 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.พ. 2566 ]6
33 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.พ. 2566 ]5
34 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.พ. 2566 ]4
35 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุษรา แก้วหนู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 21 ก.พ. 2566 ]7
36 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำสิน มหาวงษ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ กางกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 20 ก.พ. 2566 ]9
37 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปราโมทย์ กลัดเงิน ถึงบ้านนายทองพวน ชาติวงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 20 ก.พ. 2566 ]6
38 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 30 ม.ค. 2566 ]7
39 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 30 ม.ค. 2566 ]8
40 ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี [ 17 ม.ค. 2566 ]7
 
หน้า 1|2