องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลาง


ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำสิน มหาวงษ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ กางกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำสิน มหาวงษ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ กางกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลฯ การคำนวณราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำสิน มหาวงษ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ กางกรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง