องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี


ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ท่านนายอำเภอหนองโดน และนางสาววชิราภรณ์ มาแสวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ พร้อมผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลับ และตำบลบ้านโปร่ง ปราชญ์ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับคณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชาติพันธ์ุไทยพวน จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ณ วัดสุวรรณคีรี (บ้านกลับเก่า) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

1.กราบนมัสการหลวงพ่อที่แกะสลักจากไม้ อายุกว่า 200 ปี

2.การแสดงรำไทยพวน

3.การละเล่นพื้นบ้าน (เตะลูกสะบ้า)

4.การทำขนมพื้นเมือง 5.ผ้าทอพื้นเมืองไทยพวน

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09