องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1ธนาคารขยะ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ได้จัดงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท.1ธนาคารขยะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ โดยการตั้งจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกฯ และได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ทาง

2024-04-01
2024-03-15
2024-03-07
2024-03-01
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-05
2024-01-15
2023-11-27
2023-10-09