องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิต ใช้ถังดับเพลิงจาก นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านกลับ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านกลับ รับฟังการบรรยาย และชมการสาธิต ใช้ถังดับเพลิงจาก นายสุรกาน เจ๊ะดาโอ๊ะ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ คาบเรียนที่ 2 นายปิโยรส บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ อบต.

2023-07-21
2023-07-18
2023-06-19
2023-03-23
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-17