องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

 


วันประชากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา


วันประชากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม "วันประชากาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" โดยมี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ท่านปลัดจังหวัดสระบุรี ท่านนายอำเภอหนองโดน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน มอบสิ่งของ (ถุงธารน้ำใจ) ให้แก่ประชาชน ต.บ้านกลับ (วัดบ้านกลับเก่า) และประชาชน ต.บ้านโปร่ง (วัดบ้านโปร่งหัวถนน)
2023-07-21
2023-07-18
2023-06-19
2023-03-23
2023-03-15
2023-03-10
2023-03-09
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-17