องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


คู่มือการปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ