องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ..

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ..
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ