องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ