องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ