องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


รายงานผลการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ