องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม


แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    เอกสารประกอบ

แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรและไม่ควรทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ