องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ