องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565

    เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ