องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ