องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64

    รายละเอียดข่าว

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64

    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ