องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 22 ก.ย. 2565 ]59
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด 02) [ 22 ก.ย. 2565 ]46
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สรุปโครงการ (แบบ ผด 01) [ 22 ก.ย. 2565 ]54
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ส่วนที่ 1 [ 22 ก.ย. 2565 ]44
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) [ 22 พ.ค. 2565 ]49
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]68