องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
2 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 25 ส.ค. 2565 ]10
3 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดตั้งระบบประปา) [ 13 ก.ย. 2564 ]8
4 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รถบรรทุกขยะ) [ 25 ส.ค. 2564 ]10
5 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ก่อสร้างและติดจั้งระบบประปา) [ 25 ส.ค. 2564 ]17
6 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เงินอุดหนุน) [ 25 ส.ค. 2564 ]10
7 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ก.ค. 2564 ]11
8 ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]9
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]15
10 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างและและแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]9
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)ฉบับที่ 1 [ 3 ต.ค. 2562 ]8
12 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.ย. 2562 ]8
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 23 ส.ค. 2562 ]13