องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]21
2 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]21
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]20
4 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]19
5 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]18
6 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]18
7 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]18
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง(จำนวน10 รายการ) [ 22 ก.พ. 2565 ]47
9 ประกาศแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]46
10 รายงานการรับ-จ่ายรายไตรมาส ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]45
11 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2564 ]47