องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 532 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 มิ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]0
5 ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค..-มี.ค. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]8
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 มี.ค. 2566 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม( 7-31 มีนาคม) 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]27
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]8
15 ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค..-ธ.ค. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]42
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 20 ธ.ค. 2565 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 17 พ.ย. 2565 ]15
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]18
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค..-ก.ย. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]11
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2565 ]10
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 31 ส.ค. 2565 ]18
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) เดือน กันยายน 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) เดือน กันยายน 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]13
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ส.ค. 2565 ]12
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) เดือน สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]18
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) เดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]10
30 ประกาศจัดซื้จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]17
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) เดือน กรกฎาคม 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]10
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) เดือน กรกฎาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) เดือน กรกฎาคม 2565 [ 26 มิ.ย. 2565 ]9
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 20 มิ.ย. 2565 ]13
34 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองช่าง(คนงานทั่วไป) เดือน มิถุนายน 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]12
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกองคลัง(คนงานทั่วไป) เดือน มิถุนายน 2565 [ 30 พ.ค. 2565 ]12
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 11 พ.ค. 2565 ]12
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]9
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14